Vážení přátelé,

 

díky přizpůsobivosti našeho širokého repertoáru  jsou, mimo zábav, rodinných oslav (narozeniny a jiná výročí), podnikových a abiturientských  večírků,  svatby naší hlavní náplní. Jejich přípravě, co se hudby a zábavy týče, věnujeme hodně času. Proto si dovolíme několik postřehů a možná cenných informací, které se týkají nejen hudební produkce. Neberte to jako návod, ale jako odpověď na často kladené dotazy, které jsme získali právě na svatbách. A věřte, nebylo jich málo. Naše zkušenosti a postřehy se nemusejí vždy shodovat se společenským protokolem či odbornou literaturou a nemusí s nimi souhlasit všichni účastníci svatebního obřadu. Je však dobré, pokud se obě strany, hudba i svatebčané, předem dohodnou na organizaci a postupu, předejde se tak mnoha nedorozuměním.

 

Pro zdárný průběh celé akce uvádím několik oblastí, které je velmi vhodné vzájemně 

s dostatečným předstihem připravit a odsouhlasit témata, která budou do programu zařazena.

Detailní obsah a popis jednotlivých oblastí vám po dohodě pošleme.

 

Kde svatební oslavu uspořádat

 

Ze zkušenosti můžeme doporučit:    Malý sál STŘELNICE , Tábor

                                                                   Hotel DVOŘÁK (Kotnov), Tábor

                                                                   Penzion NA MÝTĚ, Sezimovo Ústí I

                                                                   NA PASTOUŠCE, Čenkov

                                                                   Hotel LÁZNĚ, Tábor - Čelkovice (???)

                                                                   Hotel MAS, Sezimovo Ústí II

                                                                   Lesní restaurace Pintovka, Tábor

                                                                   Restaurace Maxim, Planá nad Lužnicí

 

Níže uvedené informace vám zpřístupníme na základě písemné žádosti zaslané e-mailem nebo po zamluvení termínu svatby.

  

Na kterou dobu si dohodnout začátek hudební produkce

 

Sólo pro novomanžele

 

Další zábava

 

Čtení blahopřání k sňatku

  

Hry a soutěže

 

Únos nevěsty

 

Repertoar

 

Ozvučení - osvětlení

 

Ukončení svatby

 

Finance
DALŠÍ INFORMACE

Svatební harmonogram

Nejdůležitější je správně svatbu naplánovat. Přípravy na svatbu můžeme zvládnout za 10 týdnů, někdy nad nimi strávíme i několik měsíců. Vše záleží na tom, jaké představy o Vašem svatebním dnu máte, kde chcete mít svatební obřad, v jakých prostorách bude slavnostní recepce, kolik budete mít hostů apod. Čím dříve ovšem začnete svatbu plánovat, tím méně kompromisů budete muset dělat. Přece nechcete přijít o Vámi vyhlídnutou restauraci pro Váš svatební den jen proto, že si ji zamluvil někdo před Vámi. A kdy tedy začít?

8 - 9 měsíců

·  určit termín a místo svatby

·  sestavit seznam hostů nutný pro určení místa pro hostinu

·  naplánovat rozpočet

·  vyhledat a rezervovat místo svatební hostiny

4 - 5 měsíců

·  naplánovat podrobně průběh slavnosti

·  promyslet a vyřešit otázku oblečení

·  objednat nebo zakoupit snubní prsteny

·  vytisknout a rozeslat svatební oznámení

·  promyslet a zajistit ubytování pro svatebčany

·  upřesnit seznam hostů

·  začít plánovat svatební cestu

·  zvolit si svědky

·  promyslet otázku svatebních darů

·  naplánovat svatební listy

* naplánovat a zajistit způsob hudebního ozvučení ( kapela )


 

2 měsíce

·  domluvit veškeré dekorace

·  kontaktovat fotografa a videografa

·  objednat svatební vozy zvlášť máte-li speciální očekávání

·  naplánovat a objednat relaxační program pro nevěstu – masáže,  

   kadeřnice, kosmetika...

·  zvolit svatební menu

·  zajistit tisk jmenovek a kartiček na slavnostní tabuli

·  určit zasedací pořádek

3 týdny

·  vyřídit si volno v zaměstnání

·  navštívit a zkontrolovat slavnostní místo

·  objednat svatební kytice a květinovou výzdobu

·  objednat svatební dorty a cukroví

·  rozdělit si kompetence s rodiči a svědky

·  zakoupit stužky ke zdobení aut

·  obstarat krabice, papír a stužky pro zabalení výslužky

1 týden

·  loučení se svobodou

·  vyřídit všechny potřebné náležitosti

·  vyzvednout všechny předem objednané doplňky

·  odsouhlasit časový plán a kompetence  

 

Svatební zvyky

Svatební zvyky jsou opět v módě. Mnoho starých svatebních zvyků pochází z předkřesťanské doby. Co nám dnes připadá originální nebo vtipné, mělo tenkrát hluboký smysl a bylo bráno naprosto vážně, jiné zvyky měly spíš symbolický charakter. Zvyky mohou slavnost oživit a dodat jí tu správnou atmosféru a konečně přiblížit dávné tradice.

Zkouška ženicha - Na prahu nevěstina domu měl ženich někdy přichystaný špalek se sekerou a láhev vína. Chopil-li se sekery, bylo to dobré znamení, bude z něj dobrý hospodář. Rozhodli-li se pro láhev vína, nevěstilo to nic dobrého, bude z něj opilec.

Zkouška nevěsty - Při prvním vkročení do ženichova domu měla nevěsta připravenu v místnosti metlu, kterou musela hbitě zamést a postavit ji opět na místo. Dávala tím najevo, že chce být dobrou hospodyní.

Rýže - Aby bylo novomanželům dopřáno hojně potomků, jsou zasypáni po obřadu rýží, v některých oblastech také konfetami, oříšky nebo rozinkami, někdy i bonbony. Stejný význam má i jiný zvyk : během svatební hostiny je nevěstě posazeno na klín malé dítě.

Ochranné kouzlo - Přátelé zasypávají novomanžele před jejich domem oříšky, zrním, drobnými mincemi nebo fíky. Tentokrát nejde o početné potomstvo, ale o oběť, která je přinášena bohům domu a domácího krbu. Oběť má smířit duchy s nově příchozími – s nově založenou rodinou.

Rozsypávání květin - Neteře snoubenců nebo dcery jejich přátel jdou v čele svatebního průvodu do kostela a rozhazují kolem květiny. Toto je rovněž původem pohanský zvyk. Květiny měly přilákat bohyni plodnosti.

Svatební špalír - Přátelé novomanželů vytvoří uličku, kterou musí oba projít. Přitom se jim v tom snaží všemožně zabránit, ale ne násilně. Symbolický význam - překonávání manželských nesnází.

Zatahování - Ženichovi kamarádi napnou po skončení obřadu před východem z kostela provaz, ozdobený květy, stuhami, ale i např. vypitými lahvemi a dovolí novomanželům pokračovat v cestě, jen když se ženich vyplatí. Tímto způsobem se ženich vykupuje ze svých mladických hříchů.

Práh - Proč přenáší ženich nevěstu přes práh jejich společného domova? Prý proto, aby přelstil zlé duchy, kteří číhají pod prahem a hlídají dům. Jiný význam - symbolický začátek nového života.

Kruhový tanec - Nevěsta tančí se zavřenýma očima, zatímco se svobodné dívky pokoušejí získat kousek jejího závoje (pro tuto příležitost použijte raději levný náhradní závoj). Muži utvoří kolem nevěsty ochranný kruh, aby zabránili dívkám dostat se k nevěstě. Je-li kruh proražen, symbolizuje to rozloučení s nevinností (panenstvím).


 

Únos nevěsty - Symbolizuje dívčino odloučení od rodičů a přechod k novému životnímu společenství. V pokročilé hodině, kdy se už hostina schyluje ke konci, unesou přátelé novomanželů nevěstu. Pokud ji ženich nenajde, musí zaplatit výkupné. Pozor ! Akce by se měla každopádně časově ohraničit, aby ostatní hosté dlouhé hodiny nečekali na nevěstin návrat a nakonec se ani nedočkali. To by jim určitě náladu nezlepšilo. V současné době lepší tento zvyk opomenout.

Družičky - Jsou ještě svobodné dívky, které doprovázejí nevěstu do kostela. I tento zvyk měl svůj význam-  duchové, kteří chtějí nevěstě uškodit, si ji mají splést s některou z družiček. Aby se to podařilo, musí mít družičky na sobě šaty velmi podobné nevěstiným.

Společné pojídání polévky - Společné pojídání polévky novomanželi z jednoho talíře při svatební hostině má symbolizovat jejich spolupráci. Druhý význam, který je snad ještě podstatnější, je symbol onoho společného krajíce, z něhož je nutno si brát a dávat rovným dílem. Právě pro tuto výstižnou symboliku je uvedený svatební zvyk dodnes velmi rozšířen.

Rozbíjení talířů - Tento zvyk měl kořeny hned ve dvou pověrách – že střepy přinášejí štěstí, a že společným zametáním novomanželé prokáží vůli spolupracovat a jejich manželství pak bude harmonické.

Zvací koláčky - Podle tradice se pečou několik týdnů před svatbou. Rozdávají se příbuzným, přátelům a sousedům a jsou zároveň pozvánkou na svatební hostinu. Koláčky, které by měly mít nejméně tři různé náplně, jsou považovány za vizitku kuchařského umění hospodyně.

Zdroj: www.svatby.cz

 

Výročí svatby

 

1 - bavlněná
2 - papírová
3 - kožená
4 - květinová
5 - dřevěná
6 - železná
7 - vlněná
8 - bronzová
9 - měděná, hliněná

10 - cínová
11 - ocelová
12 - hedvábná
13 - krajková
14 - slonovinová
15 - křišťálová
20 - porcelánová
25 - stříbrná
30 - perlová

35 - korálová
40 - rubínová
45 - safírová
50 - zlatá
55 - smaragdová
60 - diamantová
65 - kamenná
70 - platinová